EKOLOGISKT

Ekologiskta varor ser vi som ett viktigt val då man i den ekologiska odlingen inte använder konstgödsel, GMO (genetiskt modifierade organismer) eller kemiska bekämpningsmedel.  Good Days idé är att erbjuda hållbara, rena fina produkter som är bra både för oss människor och för vår miljö.

Priser inkl. moms